Kapasitor Karya Kreatif Bahasa Melayu
Penulisan > Koleksi Puisi > Boyz_Rules
Mengharap Bulan Jatuh Ke Riba
Boyz_Rules telah menghantar karya ini pada 31/10/2013 pukul 12:56:39 PM
TANGGA
Boyz_Rules telah menghantar karya ini pada 28/10/2013 pukul 22:44:14 PM


Ikut kapasitor



admin blog