Welcome Guest
Not a member yet? Join us.
Login if you already have registered.
divider

Kapasitor Bookstore > Kategori

Selamat Datang
Panduan menggunakan Kapasitor Bookstore

KategoriLangkah #1:
step 1

Pilih ebook mengikut format fail yang anda mahu.


Langkah #2:
step 2

Pastikan ebook yang anda beli masuk ke dalam shopping cart. Jika anda mahu membeli ebook yang lain, sila klik pada butang hijau "Back to Store"


Langkah #3:
step 3

Masukkan maklumat anda dan klik "Sahkan Pembelian Anda". Maklumat ini kami perlukan bagi menambahbaik perkhidmatan kami pada masa akan datang dan bukan bertujuan komersil.


Langkah #4:
step 4

Sila sahkan pembelian anda. Pastikan ebook yang dipilih menepati apa yang anda mahukan. Klik "Teruskan Pembayaran" dan anda akan dibawa ke langkah seterusnya.


Langkah #5:
step 5

Pilih bank @ servis yang anda mahu gunakan. Secara umumnya, setiap bank di Malaysia boleh digunakan.

Pembelian menggunakan kad kredit tidak dibenarkan.


Langkah #6:
step 6

Klik butang "Click for more payment options" jika menu pilihan bank @ servis ditutup.


Langkah #7:
step 7

Dalam contoh ini, bank Maybank digunakan dan transaksi dilakukan melalui Maybank2u.


Langkah #8:
step 8

Pop-up window akan muncul. Sila login menggunakan username & password maybank2u anda.

Periksa URL bagi memastikan yang pop-up window itu tepat.


Langkah #9:
step 9

Setelah login, anda akan diminta untuk mengesahkan pembelian anda. Klik "Continues"

Langkah #10:
step 10

Setelah pembayaran selesai, anda akan mendapat pengesahan melalui emel.

Terima kasih kerana membeli ebook di Kapasitor.net! ;)

Sila ambil perhatian bahawa Pembayaran di Kapasitor Bookstore Kapasitor dilakukan oleh Mobile88.com Sdn Bhd. Nama Mobile88.com ATAU Mobile88.com Sdn Bhd akan ditunjukkan dalam kad kredit / Penyata Bank dan anda akan menerima emel peringatan daripada ipay88 selepas melakukan transaksi.

Please note that your Payment in Kapasitor Kapasitor Bookstore is processed by Mobile88.com Sdn Bhd. The Name of Mobile88.com OR Mobile88.com Sdn Bhd will be shown on your Credit Card / Bank Statement and you will also receive a notification e-mail from iPay88 on each transaction.