Knowledgebase
Kapasitor > Support > Knowledgebase

Ask a question:


» Category: Creative Commons  (Go back)

» Articles in this category:

 
Pengiktirafan Article rated 3.0/5.0
Pengiktirafan 2.5 Malaysia PERBADANAN CREATIVE COMMONS BUKAN FIRMA GUAMAN DAN TIDAK MENAWARKAN PERKHIDMATAN UNDANG-UNDANG. PENGEDARAN LESEN INI TIDAK MEWUJUDKAN HUBUNGAN PEGUAMCARA DAN ANAKGUAM. CR...
Penolakan Liabiliti Article not rated yet
Surat Ikatan Commons bukan satu lesen. Ia hanya sebuah rujukan yang senang untuk memahami Kod Undang-undang (lesen sepenuhnya) - ia adalah satu gambaran tentang sebahagian daripada terma-terma yang te...
Pengiktirafan-PerkongsianSerupa 2.5 Malaysia (CC BY-SA 2.5) Article not rated yet
  Anda adalah bebas: untuk membuat salinan, mengedar, mempamer, atau mempersembahkan karya tersebut untuk membuat karya terbitan untuk membuat penggunaan komersial karya tersebut Di bawa...
Pengiktirafan-TiadaTerbitan 2.5 Malaysia (CC BY-ND 2.5) Article not rated yet
Anda adalah bebas: untuk membuat salinan, mengedar, mempamer, atau mempersembahkan karya tersebut untuk membuat penggunaan komersial karya tersebut Di bawah syarat-syarat berikut: Pengiktira...
Pengiktirafan-BukanKomersial-PerkongsianSerupa 2.5 Malaysia (CC BY-NC-SA 2.5) Article not rated yet
Anda adalah bebas: untuk membuat salinan, mengedar, mempamer, atau mempersembahkan karya tersebut untuk membuat karya terbitan Di bawah syarat-syarat berikut: Pengiktirafan — Anda mest...
Pengiktirafan-BukanKomersial-TiadaTerbitan 2.5 Malaysia (CC BY-NC-ND 2.5) Article not rated yet
Anda adalah bebas: untuk membuat salinan, mengedar, mempamer, atau mempersembahkan karya tersebut Di bawah syarat-syarat berikut: Pengiktirafan — Anda mesti mengiktirafkan karya tersebu...
Pengiktirafan-BukanKomersial 2.5 Malaysia (CC BY-NC 2.5) Article not rated yet
Anda adalah bebas: untuk membuat salinan, mengedar, mempamer, atau mempersembahkan karya tersebut untuk membuat karya terbitan Di bawah syarat-syarat berikut: Pengiktirafan — Anda mest...
Pengiktirafan 2.5 Malaysia (CC BY 2.5) Article not rated yet
Anda adalah bebas: untuk membuat salinan, mengedar, mempamer, atau mempersembahkan karya tersebut untuk membuat karya terbitan untuk membuat penggunaan komersial karya tersebut Di bawah syarat...
 


Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid